Betónový dielec DN 450 horný

Betónový dielec DN450 horný

Je to jednoduchá skruž, ktorá je súčasťou uličného vpustu v stavebných výškach 195 mm, 295 mm a 570 mm. Od stredného sa líši tým, že vrchná hrana nemá drážku, ale je hladká.
garden
pdf icon

cenník produktov

map

kde kúpiť naše produkty