Betónový dielec DN 450 horný Betónový dielec DN450 horný

Je to jednoduchá skruž, ktorá je súčasťou uličného vpustu v stavebných výškach 195 mm, 295 mm a 570 mm. Od stredného sa líši tým, že vrchná hrana nemá drážku, ale je hladká.
Betónový dielec DN 450 horný Betónový dielec DN450 horný
pdf icon

cenník produktov

pdf icon

cenník stočného

map

kde kúpiť naše produkty