Prechodové skruže

Prechodové skruže

TBS-K

Stavebný dielec s vibrolisovaného betónu triedy C35/45 tvaru šikmo-kolmého, ktorý tvorí vstupnú časť šachty.
garden
garden
garden
garden
pdf icon

cenník produktov

map

kde kúpiť naše produkty