Šachtové skruže

Šachtové skruže

TBS

Stavebný dielec z vibrolisovaného betónu triedy C35/45, ktorý sa používa ako stredová časť šachty, studní a rôznych nádrží, s možnosťou zabudovania stúpadiel (symbol +) a vyvŕtaním otvorov DN...
garden
garden
garden
garden
garden
garden
garden
garden
garden
garden
garden
garden
garden
pdf icon

cenník produktov

map

kde kúpiť naše produkty