Betónový dielec DN 450 stredný

Betónový dielec DN450 stredný

Je to jednoduchá skruž bez odtokov, ktorá je súčasťou uličného vpustu stavebných výškach 195 mm a 570 mm.
garden
pdf icon

cenník produktov

map

kde kúpiť naše produkty