Betónový dielec DN 450 stredný Betónový dielec DN450 stredný

Je to jednoduchá skruž bez odtokov, ktorá je súčasťou uličného vpustu stavebných výškach 195 mm a 570 mm.
Betónový dielec DN 450 stredný Betónový dielec DN450 stredný
pdf icon

cenník produktov

pdf icon

cenník stočného

map

kde kúpiť naše produkty