Šachtové dna vibrolis

Šachtové dna vibrolis

TBS-VLD

Stavebný dielec z vibrolisovaného betónu triedy C35/45 slúžiaci pre vstup a kontrolu k podzemnému vedeniu inžinierskych sietí a kanalizačných prípojok.
garden
pdf icon

cenník produktov

map

kde kúpiť naše produkty