Vtokové mreže Vtokové mreže

Vtoková mreža pozostáva z betónu a liatiny. Mreže triedy C250 je možné použiť do blízkosti cestného obrubníka vo vzdialenosti max. 0,5 m od jazdného pruhu. Triedy D400 sú určené do cestných komunikácií, parkovísk, skladových a iných spevnených plôch, kde je predpokladaný, častý prejazd osobných a nákladných automobilov. Vtokové mreže obsahujúce pánt sú zabezpečené proti krádeži.
Vtokové mreže Vtokové mreže
pdf icon

cenník produktov

pdf icon

cenník stočného

map

kde kúpiť naše produkty